POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis internetowy www.incop.pl jest własnością firmy INCOP Tomasz Janocha wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego d.s. gospodarki.
 2. Serwis www.incop.pl prowadzi sprzedaż elementów złącznych oraz sprzętu nitującego na terenie Polski za pośrednictwem internetu.
 3. Zakupów w Sklepie może dokonywać osoba pełnoletnia, mająca pełną zdolność do czynności cywilno-prawnych zwana dalej Klientem.
 4. Klient zobowiązany jest do zaznajomienia się z regulaminem sprzedaży internetowej serwisu www.incop.pl. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia Kupującego z obowiązujących w nim zasad.
 5. Produkty prezentowane na stronie serwisu www.incop.pl nie stanowią oferty handlowej w myśl przepisów kodeksu cywilnego.
 6. Wszystkie produkty oferowane w serwisie www.incop.pl są oryginalne.
 7. Wszelkie publikowane materiały opisowe (opisy i zdjęcia) produktów stanowią własność serwisu www.incop.pl lub są przez niego publikowane za zgodą osób i/lub podmiotów posiadających majątkowe prawa autorskie do tych materiałów.
 8. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody serwisu www.incop.pl
 9. W przypadku sporów wynikających z umów zawieranych pomiędzy www.incop.pl a Klientem, lub w związku z nimi, Serwis będzie dążył do ich polubownego rozwiązania. Gdyby jednak nie udało się osiągnąć ugody spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Wybór sądu zależy od powoda i charakteru roszczenia.

SKŁADANIE ZAMÓWIENIA

 1. Złożenie zamówienia oznacza akceptację zasad sprzedaży określonych niniejszym regulaminem i zobowiązuje Klienta do ich przestrzegania.
 2. Zamówienia można składać przez całą dobę. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta realizowane będą od najbliższego dnia roboczego. Kontakt telefoniczny z serwisem www.incop.pl możliwy jest w dni powszednie (od poniedziałku do piątku) w godzinach 08.00 – 16.00.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza adresowego zamówienia i przesłanie go do INCOP Tomasz Janocha. Z chwilą wysłania zamówienia, zostaje ono przekazane do realizacji.
 4. Serwis www.incop.pl zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości tzn. bez podania numeru telefonu lub adresu e-mail, pod którym będzie możliwe potwierdzenie zamówienia.
 5. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem potwierdzenie o otrzymaniu zamówienia i o jego przyjęciu (lub odrzuceniu) do realizacji przez Serwis www.incop.pl

REALIZACJA I WYSYŁKA ZAMÓWIENIA

 1. Realizacja zamówienia odbywa się w terminie od jednego do trzech dni roboczych, po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Sklepu - w przypadku płatności przelewem lub za pośrednictwem serwisu PAYU; autoryzacji karty - w przypadku płatności kartą płatniczą; momentu potwierdzenia przez Sklep przyjęcia zamówienia do realizacji - w przypadku płatności za pobraniem.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych w przypadku braku towaru w magazynie (w tym terminie następuje zamówienie brakujących produktów od producenta lub dystrybutora) lub gdy zamówiony towar wymaga dodatkowych prac, głównie chodzi tu o proces lakierowania czy docinania produktu.
 3. Do czasu realizacji należy doliczyć czas dostawy paczki przez kuriera.
 4. Do zamówienia standardowo faktura VAT.
  Klient może anulować złożone zamówienie do momentu otrzymania informacji e-mail o wysłaniu zamówienia. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało już wysłane.
 5. W przypadku odmowy realizacji zamówienia, niedostępności opłaconych przez Klienta towarów lub w przypadku anulowania przez Klienta złożonego zamówienia Sklep niezwłocznie dokona zwrotu nadpłaconej kwoty przelewem bankowym lub przekazem pocztowym (w przypadku przekazu pocztowego kwota zwrotu zostanie pomniejszona o koszty przekazu). O wyborze sposobu zwrotu decyduje Klient. Klientowi nie będą przysługiwać żadne inne roszczenia w tym zakresie.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania niektórych produktów ze sprzedaży.
 7. Koszty dostawy towaru pokrywa Klient i wynosi on 14,99 zł, przesyłka wysyłana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej, w przypadku płatność za pobraniem koszt dostawy to 19,99 zł;
 8. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje pod warunkiem dostępności towaru w magazynie Sklepu lub w magazynie dystrybutora albo producenta. W przypadku braku zamawianego towaru Klient jest informowany o stanie realizacji zamówienia i decyduje o dalszej realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, rezygnacja z zamówienia).

CENY

Ceny towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i widoczne są w wersji netto oraz brutto, nie zawierają natomiast kosztów przesyłki.

SPOSOBY PŁATNOŚCI

Sklep akceptuje następujące rodzaje płatności:

  1. Przy odbiorze osobistym towaru w siedzibie firmy – gotówka lub przedpłata;
  2. Przy wysyłce pod wskazany adres:
  • przedpłata przelewem na konto sklepu - ING Bank Śląski S.A. 55 1050 1230 1000 0092 2495 9347; w przypadku wybrania opcji zapłaty przelewem, należy dokonać wpłaty nie później niż w ciągu 7 dni od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep, po upływie tego terminu zamówienie zostanie anulowane;
  • Płatności BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.

REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów Klient może zrezygnować z zakupionego towaru (bez podania przyczyny) w ciągu 10 dni od daty odebrania przesyłki. Rezygnacja może nastąpić tylko wtedy, gdy produkt nie był używany oraz nie został w inny sposób zniszczony. O zamiarze odstąpienia od umowy Klient powinien niezwłocznie poinformować Sklep za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając e-mail na adres biuro@incop.pl. Towar należy odesłać do Sklepu w terminie do 14 dni w paczce razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Zwrot towaru następuje na koszt Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem. Paczkę (odpowiednio zabezpieczoną) należy odesłać pod adres: INCOP Tomasz Janocha ul.Piekarska 97 41-902 Bytom. Sklep dokonuje zwrotu wartości zamówienia na wskazane przez Klienta konto bankowe lub przekazem pocztowym. O sposobie dokonania zwrotu decyduje Klient.
 2. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki Klient powinien odmówić odbioru przesyłki, a następnie sporządzić „Protokół szkody” wpisując przyczynę nieodebrania przesyłki jako: „Uszkodzenie opakowania”. Protokół należy przesłać e-mailem na adres biuro@incop.pl lub pocztą nasz adres: INCOP Tomasz Janocha ul.Piekarska 97 41-902 Bytom. Po otrzymaniu protokołu, w zależności od tego, co wybierze Klient, zamówienie zostanie wysłane ponownie lub Sklep dokona zwrotu wartości zamówienia. Niespisanie protokołu nie jest równoznaczne z wygaśnięciem prawa Klienta do złożenia reklamacji, jednak w tej sytuacji po stronie Klienta powstaje obowiązek udowodnienia, że przesyłka dotarła uszkodzona lub niekompletna.
 3. Zgłaszając reklamację dotyczącą niezgodności towaru z umową, należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji. Towar należy odesłać razem z otrzymanym dokumentem sprzedaży. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem. Odpowiednio zabezpieczoną paczkę należy odesłać na adres: INCOP Tomasz Janocha ul.Piekarska 97 41-902 Bytom. W przypadku uznania reklamacji Klient może żądać wymiany towaru na nowy lub zwrotu pieniędzy. Wartość towarów, zwracana jest na wskazane przez Klienta konto bankowe lub wysłana przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od dnia otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem.

GWARANCJA

 1. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym.
 2. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na dowodzie zakupu.
 3. W przypadku naprawy gwarancyjnej, gwarancja zostaje przedłużona o czas naprawy.
 4. Przedmiotem gwarancji zostają objęte narzędzia, w których przy prawidłowej eksploatacji wystąpiło szkodzenie wynikające z wady produkcyjnej lub materiałowej.
 5. Gwarant zapewnia wykonanie naprawy gwarancyjnej w terminie 14 dni, o ile naprawa nie wymaga ekspertyzy rzeczoznawcy lub podzespół podlegający wymianie nie musi być sprowadzony od producenta.
 6. Gwarancja będzie respektowana po przedstawieniu przez klienta dowodu zakupu (faktury).

BEZPIECZEŃSTWO I POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Z chwilą złożenia zamówienia, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, niezbędnych do realizacji zamówienia przez firmę INCOP Tomasz Janocha w oparciu o ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, poprawiania ich oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania do celów związanych z realizacją zamówienia.
 2. Jeśli Klient wyrazi na to zgodę, dane są przetwarzane również w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Sklep.
 3. Wszystkie dane przekazywane przez użytkowników Sklepowi (w tym dane osobowe) przechowywane są w bezpieczny sposób.
 4. Płatności on-line obsługiwane są przez firmę imoje ING.
 5. Dane przesyłane w trakcie dokonywania zamówienia są szyfrowane przy użyciu technologii SSL.
 6. Sklep nie ma dostępu i nie przechowuje na swoich serwerach danych kart kredytowych ani parametrów logowania kont bankowych użytych do realizacji płatności on-line.
 7. Sklep nie udostępnia innym podmiotom żadnych danych przekazywanych przez Klientów.