Klauzula Informacyjna – Polityka Prywatności

I Wstęp :
Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące używania przez firmę INCOP danych osobowych obecnych i potencjalnych klientów , w tym osób odwiedzających naszą stronę internetową oraz prowadzących korespondencję mailową, kontakt telefoniczny lub poprzez inne formy komunikacji.

Firma INCOP Tomasz Janocha szanuje prywatność swoich Użytkowników i nie sprzedaje oraz nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów / użytkowników swoich serwisów .

Polityka ma charakter ogólny , podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazana niżej rozporządzenie ogólne RODO

II. Przepisy prawa o ochronie danych osobowych
Polityka Prywatności firmy INCOP odnosi się do następujących przepisów dot. ochrony danych osobowych:

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ((Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – zwane inaczej „RODO”. wraz z nowymi przepisami krajowymi

1.Dane kontaktowe Inspektora ochrony Danych(IDO) osobowych firmy INCOP
Tomasz Janocha
+48 602 446 555, tomasz@incop.pl.

III. Zasady przetwarzania Twoich danych osobowych

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy:

Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane .
Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reagujemy na każde wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych.
Realizujemy prawo Użytkowników do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Realizujemy także prawa Użytkowników do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia przetwarzania. Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu i zmiany swoich danych osobowych, a także żądania od Administratora niezwłocznego ich usunięcia („prawo do zapomnienia”).
Przechowujemy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane
Chronimy dane osobowe Użytkowników przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania.

IV. Prawa Użytkowników w związku z przetwarzaniem danych osobowych

Firma INCOP przestrzega praw Użytkowników związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO
Użytkownik ma prawo do:

Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie .
Prawo dostępu do danych
Prawo do sprostowania , uaktualniania i uzupełniania swoich danych osobowych.
Prawo do usunięcia danych osobowych
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
Prawo do zgłoszenia skargi do Inspektora Ochrony Danych
Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych GIODO (później do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Wszystkie wnioski zostaną zrealizowane w możliwie najkrótszym terminie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca . Użytkownik otrzyma pisemne potwierdzenie realizacji wniosku.

V. Bezpieczeństwo danych osobowych

Firma INCOP , będzie chronić dane osobowe przed bezprawnym ich wykorzystaniem, przed zniszczeniem lub naruszeniem prawa.
Nasz system ochrony Danych Osobowych będzie polegał na stałym monitorowaniu systemów informatycznych oraz zabezpieczenie dostępu poprzez ustanowienie haseł bezpieczeństwa oraz tworzenie kopii zapasowych, chronionych przed nieuzasadnionym przejęciem, zniszczeniem lub modyfikacją.

VI. W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?

Firma INCOP przetwarza Twoje dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celach tj:

możliwość przedstawienia oferty drogą elektroniczną.
możliwość realizacji zamówienia oraz dostawy towaru.
możliwość realizacji reklamacji
możliwość zaproszenia na konkursy i promocje
możliwość realizacji marketingu np. poprzez newsletter
możliwość wystawiania Faktur oraz innych dokumentów
możliwość zawierania umów

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane operatorowi płatności oraz firmie kurierskiej.

Dane osobowe, na przetwarzanie których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

VII Cofnięcie zgody

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie, poprzez kontakt z telefoniczny lub mailowy z naszym inspektorem RODO: Tomasz Janocha
+48 602 446 555, tomasz@incop.pl
Dane osobowe mogą obejmować:

imię, nazwisko,
numer telefonu
adres email
adres zamieszkania
oraz inne dane niezbędne do realizacji określonych celów

VIII. Przechowywanie danych
Firma INCOP przechowuje dane osobowe przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami prawa i w sposób zgodny z przepisami prawa.

IX .Cookies (Ciasteczka)

1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

2. marketingowych (remarketing)

3.określania profilu Użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google,

4. zapewnienia prawidłowego działania Sklepu.

3. Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej przez Użytkownika, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Jednak, w takiej sytuacji, korzystanie ze strony internetowej przez Użytkownika może być utrudnione.

4. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

5. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

  • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,

  • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,

  • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,

  • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

Plik cookie to mały plik tekstowy, który witryna internetowa, aplikacja lub inna platforma przechowuje na urządzeniu końcowym użytkownika, z informacjami o przeglądaniu lub korzystaniu przez użytkownika z danych treści, na przykład tag identyfikujący urządzenie. Pliki cookie są niezbędne na przykład w celu ułatwienia nawigacji i poznania sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą w interakcję z platformami, aby można było je ulepszać. Są również bardzo przydatne, aby móc oferować reklamy zgodnie z preferencjami użytkownika, a także w innych celach, które zostaną opisane później. Pliki cookie nie szkodzą Twojemu komputerowi ani urządzeniu. Kiedy mówimy o „plikach cookie”, odnosimy się również do innych podobnych technologii instalowania i/lub gromadzenia informacji na urządzeniu.

Używamy cookies sesyjnych – o krótkim czasie istnienia, usuwanych po zamknięciu przeglądarki oraz cookies trwałych umożliwiających rozpoznanie wyszukiwarki przy kolejnych odwiedzinach.

Rodzaje plików cookie

W zależności od właściciela plików cookie dzielimy je na:

a) Własne pliki cookie: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika ze strony internetowej zarządzanej przez samego właściciela i w której oferowana jest usługa żądana przez użytkownika.
b) Pliki cookie stron trzecich: Są to pliki wysyłane do komputera lub urządzenia użytkownika pochodzące z platform i podmiotów stron trzecich z którymi powiązana jest strona internetowa odwiedzana przez użytkownika. Podmioty trzecie opisane są dalej.

W zależności od celu zastosowania używanych plików cookie można je podzielić na:

1) Niezbędne (techniczne) pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają użytkownikowi poruszać się po stronie internetowej, platformie lub aplikacji i korzystać z różnych opcji lub usług, które w nich istnieją, takich jak na przykład kontrolowanie ruchu, identyfikacja danych lub sesji, dostęp do sekcji lub treści ograniczonego dostępu, zapamiętywanie elementów składających się na zamówienie, realizacja procesu zakupu zamówienia, zarządzanie płatnościami, kontrola nadużyć związanych z bezpieczeństwem usługi, korzystanie z elementów bezpieczeństwa podczas nawigacji, dokonywanie rejestracji. Techniczne pliki cookie, które są absolutnie niezbędne, są pobierane domyślnie, gdy umożliwiają wyświetlanie strony lub świadczenie usługi żądanej przez użytkownika.

2) Funkcjonalne pliki cookie umożliwiające personalizację: Te pliki cookie pozwalają użytkownikowi zapamiętać informacje, dzięki czemu uzyskuje on dostęp do usługi lub strony o określonych cechach, które mogą być różne od cech poszukiwanych przez innych użytkowników, takich jak na przykład język, liczba wyników, które mają być wyświetlane, gdy użytkownik wykonuje wyszukiwanie, wygląd lub zawartość serwisu w zależności od typu przeglądarki, z której korzysta użytkownik lub regionu, z którego ma miejsce dostęp itp. Brak akceptacji tych plików cookie może prowadzić do spowolnienia działania witryny lub źle dostosowanych zaleceń.

3) Analityczne pliki cookie: Są to pliki, które pozwalają na ilościowe określenie liczby użytkowników, odwiedzanych sekcji na stronie internetowej i sposobu, w jaki użytkownicy wchodzą z nią w interakcję, w celu przeprowadzenia pomiaru i analizy statystycznej korzystania z niej przez użytkowników oraz wprowadzenia ulepszeń opartych na analizie danych dotyczących użytkowania strony internetowej lub usługi przez użytkowników.

4) Behawioralne (reklamowe) pliki cookie: Są to pliki, które przechowują informacje o zachowaniu użytkowników uzyskane dzięki ciągłej obserwacji przeglądania, co pozwala na opracowanie na ich podstawie określonego profilu wyświetlania reklam. Te pliki cookie umożliwiają zarządzanie w najbardziej efektywny sposób przestrzeniami reklamowymi, które w stosownych przypadkach Właściciel strony internetowej włączył bezpośrednio lub we współpracy z osobami trzecimi.

Zgoda na cookies.

Podczas pierwszej wizyty lub po usunięciu cookies z przeglądarki na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Dzięki temu narzędziu masz możliwość zarządzania plikami cookies z poziomu strony. Możesz również zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle usunąć pliki cookies. W menu przeglądarki internetowej znajdziesz wyjaśnienia dotyczące zmiany ustawień cookies.

Całkowite wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może spowodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

Podmioty i usługi trzecie korzystające z plików cookies w naszej stronie internetowej to:

Spółki marki “Google” w zależności od usługi i lokalizacji użytkownika:

Google Ireland Limited – w przypadku użytkowników usług Google w Europejskim Obszarze Gospodarczym i Szwajcarii – z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google LLC – w przypadku użytkowników usług Google w Wielkiej Brytanii – z siedzibą pod adresem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.

Google LLC jest administratorem danych odpowiedzialnym za przetwarzanie informacji indeksowanych i wyświetlanych w usługach takich jak wyszukiwarka Google czy Mapy Google niezależnie od lokalizacji użytkownika.

Google LLC przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Usługi Google korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Google Analytics. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Polegają one na tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszej strony internetowej. Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. W ramach Google Analytics zbieramy też dane demograficzna oraz dane o zainteresowaniach wykorzystywane w celach reklamowych. Wyjaśnienia dot. gromadenia danych analitycznych przez Google oraz ich bezpieczeństwa: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Google Ads. Dostawca Google Ireland Limited. Korzystamy z narzędzi marketingowych Google Ads. Za pomocą Google Ads promujemy naszą stronę w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Wykorzystujemy również narzędzia remarketingowe. Podczas odwiedzin naszej strony internetowej pod warunkiem uzyskania Twojej zgody pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie podstron umożliwia wyświetlanie trefnych reklam.

Google Tag Manager. Dostawca Google LLC. Korzystamy z narzędzia Google Tag Manager. Z pomocą Google Tag Manager zarządzamy innymi skryptami śledzącymi i kontrolujemy prowadzone przez nas kampanie reklamowe oraz sposób, w jaki korzystasz z naszych stron. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie.

Z uwagi na to, że Google LLC posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Więcej informacji na ten temat: https://policies.google.com/privacy/frameworks?hl=pl

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami o gromadzeniu i przetwarzaniu danych przez Google zamieszczonymi w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy.

Inne podmioty i usługi trzecie korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Usługi Pinterest korzystające z plików cookies w naszej witrynie.

Pinterest Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Pinterest i zapewnianych przez Pinterest Inc., 651 Brannan Street, San Francisco, CA 94107, USA W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Pinterest. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Pinteresta, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Pinteresta w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Pinterest są anonimowe, tj. nie pozwalają na Twoją identyfikację. Pozwalają jedynie wiedzieć, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Pinterest może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Pinterest i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Pinterest nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Pinteresta: https://policy.pinterest.com/pl/privacy-policy. Z poziomu swojego konta na Pinterest możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Zgodność z prawem o ochronie danych, dla użytkowników z Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Wielkiej Brytanii. Pinterest Europe Limited (zarejestrowana firma pod numerem 536944), 2nd Floor, Palmerston House, Fenian Street, Dublin 2, Irlandia, będzie przestrzegać swoich zobowiązań w zakresie przetwarzania danych reklamowych zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych i/lub, w stosownych przypadkach, odpowiednimi krajowymi wdrożeniami prawa o ochronie danych.

Usługi Facebook korzystające z cookies w naszej witrynie.

Facebook Pixel. Korzystamy z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA. W ramach tych narzędzi kierujemy do Ciebie reklamy w serwisie Facebook. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie w postaci marketingu własnych produktów lub usług.

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszej witrynie, zaimplementowaliśmy w ramach naszych stron Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Wiemy jedynie, jakie działania podjąłeś w ramach naszej strony. Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć te informacje z innymi informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności.

Z uwagi na to, że Facebook Inc. posiada siedzibą w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA, przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. W ramach ustawień plików cookies dostępnych z poziomu naszej strony możesz zadecydować, czy wyrażasz zgodę na korzystanie przez nas w Twoim przypadku z Pixela Facebooka, czy nie.

Calltracker. Korzystamy z narzędzia Caltracker w celu analizy skuteczności naszych kampanii reklamowych w generowaniu połączeń telefonicznych. Calltracker automatycznie gromadzi dane źródłach ruchu na stronie oraz przypisuje im powiązane połączenia telefoniczne. Pozyskane w ten sposób dane wykorzystujemy w celu optymalizacji działań marketingowych w szczególności Google Ads. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na Twojej wyrażonej zgodzie. Decyzję o zgodzie lub odrzuceniu można zmienić w dowolnym momencie. Szczegółowe dane o przetwarzaniu danych osobowych przez Calltracker oraz o jej właścicielu firmie Excelead SA znajdują się w: https://calltracker.pl/blog/regulamin/ https://calltracker.pl/blog/polityka-prywatnosci/

Wideo. Osadzamy na stronach wideo z serwisu YouTube. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC, dotyczące usługi YouTube. Pliki cookies ładowane są dopiero przy odtwarzaniu wideo. Jeżeli nie godzisz się na ich załadowanie, powstrzymaj się przed odtwarzaniem wideo. Odtwarzając wideo, Google otrzymuje o tym informacje, nawet jeśli nie posiadasz profilu u Tego usługodawcy czy nie jesteś u niego akurat zalogowany. Taka informacja (wraz z Twoim adresem IP) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowałeś się do serwisu Google, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować odtwarzanie wideo na naszej stronie do Twojego profilu w serwisie YouTube. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawcę, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności usługodawcy. Jeśli nie chcesz, aby Google przyporządkowywać dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w serwisie YouTube, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Zachęcamy Cię do zapoznania się ze szczegółami polityki prywatności Google (https://policies.google.com/privacy).

Logi serwera

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Usługodawcą serwera jest Spółka OVH Sp. z o. o. z siedzibą w Wrocław, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

Zarządzanie cookies

W ramach ustawień plików cookies z poziomu naszej strony możesz włączyć / wyłączyć (wyrazić zgodę lub sprzeciw na) wykorzystywanie plików cookie poszczególnych rodzajów. Możesz dezaktywować cookies wykorzystywane do kierowania reklam w ramach ustawień swojego konta Google: https://adssettings.google.com

Możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących korzystania przez Ciebie z naszej strony internetowej przez Google Analytics,oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, instalując wtyczkę do przeglądarki znajdującą się pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

X. Zmiany w Polityce
P.P.U.H INCOP sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności.
Firma INCOP sp. z o.o. będzie informowała o wszelkich zmianach na swojej stronie internetowej www.INCOP.pl